Oppimispäiväkirja 4. jakso

Perjantai 10.4.2015

Näkymä Varalan kalliolta
Agilityliiton valmentajakurssin 2014-15 viimeinen jakso.

Perjantain iltapäivän aluksi saimme ohjeistuksen loppuraporttia varten.
Purimme myös projektisuunnitelmia ja analysoimme Tommy Wirénin ketjuttamiseen liittyvää kotitehtävää, joka oli osoittautunut haasteelliseksi, mutta antoisaksi.

Osoittautui, että sinänsä yksinkertainen ja tutuista palikoista koostuva tehtävä ei enää hieman sovellettuna ollutkaan ihan yksinkertainen.

Agilityssahan on lukuisia käyttäytymisketjuja liitettynä ärsykekontrolliin, me emme vain aina tiedosta sitä.

Tämän jälkeen Asko Jokinen esitteli melko perusteellisen TSAU:n valmennusjärjestelmän, jonka luomiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon oli panostettu hyvin paljon aikaa ja vaivaa.

Valmennusorganisaatiota koordinoi valmennuspäällikkö apunaan mm. ryhmävastaava, kurssivastaava, valmennusryhmäkouluttaja, valmennusryhmäraati, lajiosaamisen kehittäjä, fysiikkavastaava, peruskuntovastaava ja edustusjoukkuevastaava. Melko laaja organisaatio, jonka hallinnassa pitäminen vaatii hyvin paljon resursseja ja ennen kaikkea aikaa. Paljon työtä yhdelle ihmiselle.

Tässä yhteydessä lanseerattiin myös agilityharrastukseen melko olennaisesti kuuluva slogan: "Toko ei kuulu tänne", mikä tarkoittaa sitä, että monilajiseurassa resurssien jako ym. on monin verroin haasteellisempaa kuin puhtaasti agilitya harrastavassa seurassa.
Valmentajalla on ainakin vastuu ja tulisi myös olla valtaa seuran organisaatiossa sanoa asioista, joita olisi syytä kehittää ja parantaa.

Seuraava aihe oli kokonaisvaltainen lähestyminen agilityvalmennukseen. Saimme tehtäväksi ryhmittäin miettiä, miten valmentaja voi edistää terveyttä lajin toimintaympäristössä. 
 • 10  asiaa miten valmentaja toimissaan voi edistää terveyttä lajin  toimintaympäristössä?
 • Miten valmentajina voidaan vaikuttaa oman seuran  toimintaympäristöön?
 • Miten valmentajina voidaan vaikuttaa valmennettavien ajatteluun  terveydellisistä asioista?
Tämä oli varsin mielenkiintoinen aihe ja herätti paljon keskustelua, miten esim. agilitytuomari voi vaikuttaa lajin turvallisuuteen ja miten valmentaja voi vaikuttaa mm. omalla esimerkillään parantaa asioita ja myöskin omalla auktoriteetillaan saada vietyä asioita eteenpäin esim. seuran päättäville tahoille.

Lauantai 11.4.2015

Aamun aiheena oli agilityurheilijalle hyvin tärkeä ravitsemus, kyse olis siis ihmisen ravitsemuksesta vaikka hieman edeltä oletin, että myös koiran ravitsemusta olisi käsitelty.

Ravitsemus ei ole ihan yksiselitteinen asia ja sen, minkä joku mieltää ns. terveelliseksi ravinnoksi, ei toiselle olekaan niin terveellistä. Meille jaettiin luennolla kuluttajaliiton julkaisema "Syö hyvää" kirjanen, jossa suositellaan vaihtamaan melko luonnolliset kovat rasvat (esim. voi) synteettisiin, pitkälle prosessoituihin ja voimakkaasti lisäaineistettuihin transrasvoihin, jotka ihmisen elimistöön joutuessaan muodostavat ei-toivottuja yhdisteitä.

Valitettavasti elintarviketeollisuus pystyy aika pitkälle ohjailemaan mm. tutkijoiden ja asiantuntijoiden mielipiteitä ja rahoittamaan yliopistotasoisia tutkimuksia ja sen vuoksi viralliset ravintosuositukset ovat hyvin pitkälle biasoituneita, koska niitten esittäjillä on niin sanotusti oma lehmä ojassa.


Toki luennolla pääosin esitettiin asiaakin. Kuten valmentajan rooli urheilijan ravitsemuksessa. Jälleen kerran tulemme siihen aiheeseen, että on hyvin sensitiivistä mennä sanomaan kenellekään, että sinä et nyt syö oikein. Hieman kuin huomauttaisi, että koirasi on liian lihava.
Ruokailuun ja ravitsemukseen liittyy paljon huomioon otettavia asioita, joita voi toki ainakin yrittää -vaikka omalla esimerkillään tarjota valmennettavilleen.
 • kuuntele, keskustele
 • käytä omaa esimerkkiä
 • käytä ruokapäiväkirjaa
 • huomioi kilpailu- ja leiripäivien ravitsemus
 • ravintolisien merkitys urheilijalle
 • erikoisruokavaliot
 • syömisongelmat
 • oma juomapullo
Hyvä työkalu ruokailun ja syömisen hallintaan esim. matkapuhelimen appsi Meallogger.
Puhuimme myös arjen energiarytmistä. Kiireen takia jätämme monesti aterioita väliin, jolloin sorrumme ehkä epäterveelliseenkin naposteluun ja kiireen takia emme myöskään ehkä jaksa lähteä liikkumaan.

Ruokailujen tulisi pääosin ajoittua aamuun ja aamupäivään. Iltasyönti lihottaa on vanha sanonta joka pitää erittäin hyvin paikkansa, koska yleensä iltapuoleen ihmisen energiankulutus on pienempi kuin päivällä jolloin ylimääräinen ravinto kertyy elimistöön lisäämään painoa.

Tietoisen syömisen käsite tuli napostelun yhteydessä esille: esim. televisiota katsellessa meillä on tapana syödä "jotain pientä" ihan vain tavan vuoksi.

Ravitsemusvalmennuksen työkirjasta saa hyvää oppia urheilijan ravinnonsaannin avuksi.


Iltapäivällä meillä oli jälleen Paula Thesleffin mentaalivalmennukseen perehdyttävä osio. Purimme hieman edellisellä lähijaksolla saamiamme harjoitustehtäviä, jotka loppujen lopuksi osoittautuivat varsin hyödyllisiksi.
 • Mitä opin/oivalsin: tavoitteiden asetteluun ryhtyminen on vaikeinta. Koska kuitenkin harjoittelemme, miksi emme kirjaisi havaintojamme ylös treenin päätteeksi.
 • minkälaisia haasteita kohtasin? Eräs ryhmäni jäsen totesi, että hän vain harrastaa. Hänellä ei siis ollut kilpailullisia tavoitteita. Tämä on sikäli hieman huono asia, että jos treenaa esim. nuoren koiran kanssa, pohjatyön merkitys on erittäin iso ja jälkeen päin virheitten korjaamiseen tai asioiden opetteluun voi kulua paljon aikaa ja vaivaa.
 • Mitä urheilijat oppivat/oivalsivat, minkälaisia haasteita he kohtasivat? Ne, jotka harjoitteen tekivät, totesivat, että tästä on oikeasti hyötyä.
 • Kehitysideoita? Tämä kannattaa ottaa hyvin varhain käyttöön, esim. treenikauden alussa, eikä ajeta käärmettä pyssyyn kovalla kiireellä.
ruuvitehtävä
Tämän päivän aihe käsitteli keskittymistä ja mielikuvaharjoittelua. Teimme muutaman harjoitteen, jotka olivat hyvin mielenkiintoisia.

Kuvan ruuvitehtävässä tuli saada langan päässä roikkuva ruuvi liikkumaan kouluttajan ohjeitten mukaan.

Keskittyminen tarkoittaa huomion suuntaamista tehtävän onnistumisen kannalta olennaisiin asioihin, ja samalla kykyä sulkea epäolennaisia ärsykkeitä pois mielestä.

keskittymisruudukko
Keskittymistä tulee harjoitella säännöllisesti edeten helpommista harjoituksista kohti vaikeampia.

Keskittymiskyvyn tietoisen kehittämisen edellytys on, että urheilija pystyy sanoin kuvaamaan, mitä keskittyminen tarkoittaa ja miltä hänestä tuntuu, kun keskittyminen sujuu hyvin tai heikommin.

Keskittymisen häiriintyminen voi johtua sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä, joista sisäisiä ovat esimerkiksi häiritsevät ajatukset tai tuntemukset ja ulkoisia esimerkiksi sää, yleisö tai välineet.


 Vinkkejä
• Harjoitusta voidaan tehdä myös pareittain siten, että kun huomio herpaantuu, ilmoitetaan se kaverille ja vuoro vaihtuu.
• Edistymisen mittaamiseksi voi kaveri tai valmentaja mitata kellolla ajan, kuinka kauan tarkkaavaisuuden säilyttäminen kohteessa onnistuu. Tämä motivoi mukavasti!
• Huomion kiinnittämisen kohdetta voidaan myös muuttaa siten, että keskitytään kuulemaan jokin ääni sen sijaan, että huomio kiinnitettäisiin aina näköaistin avulla!
• Harjoituksen voi suorittaa myös yksinkertaisessa liikkeessä, vaikkapa jonkin tasapainoharjoituksen aikana.

 Mielikuvaharjoittelu on sitä, jota agilityurheilija käyttää lähes joka kisassa ja harjoituksessa, joko spontaanisti tai tietoisesti.

Mielikuvaharjoittelun käyttö Agilityurheilussa
 1. Lajitekniikka ja taidon kehittäminen: Varmistaa ja tehostaa tekniikan hallitsemiseksi vaadittavien liikemallien kehittymistä.
 2. Väärin opittujen liikemallien ja hankalien virheiden korjaaminen. Mielikuvissa pystytään tuottamaan oikeita suorituksia.
 3. Uusiin suorituksiin tutustuminen ja niiden opettelu turvallisesti ja tehokkaasti.
 4. Harjoitusmäärien ja toistojen lisääminen
 5. taitojen ylläpito taukojen aikana
 6. kilpailuun valmistautuminen
 7. Itseluottamiksen vahvistaminen
 8. tunteiden ja viretilan säätely

Urheilijan on tärkeää oppia heittämään epäonnistuneet mielikuvat pois ja aloittamaan alusta.
Tämä vaatii paljon harjoittelua ja toistoja.

On tärkeää hallita erilaiset hengitystekniikat (keuhko vs. pallea). Voice Massagea olen itsekin käyttänyt ja lauluharrastajana tiedän hengitystekniikan merkityksen.

Epäonnistuneen mielikuvan poisheitto
 • Jos tuotettu mielikuva ei ole sellainen kuin haluaisi tai se pysähtyy johonkin väärään kohtaan tai epäonnistuu muulla tavoin, urheilijan tulee tietoisesti kelata suoritus taaksepäin ja heittää se mielikuvissa menemään taivaan tuuliin, jolloin sitä ei enää ole olemassa.
 • Tämä on erittäin tärkeä taito myöhemmin, kun harjoitellaan vaativia mielikuvasuorituksia, joten varmista, että urheilijat opettelevat taidon hyvin ja käyttävät sitä aina tarvittaessa!

Liikkeen pilkkominen osiin on tuttua ketjuttamisesta, jota agilitaaja käyttää koiran opettamiseen.

Keskittymisen avainsanoja harjoittelimme yhden agilityradan ratapiirroksen avulla, Valitettavasti piirroksessa oli hieman teknisiä ongelmia mm. estevälien kanssa, mikä haittasi tehtävän suorittamista.

Itseluottamuksen merkitys:
“I have been visualizing myself every night for the past four years standing on the podium having the gold placed around my neck.”
Megan Quann (100m breaststroke & 400m medley relay)

 

Lihashuolto ja palautuminen


Päivän lopuksi oli kuntosaliosuus otsikolla "Lihashuolto ja palautuminen". Teimme erinäisiä harjoitteita käyttäen apuna lähinnä Gymstick -pilatesrullaa.

Kouluttajana oli positiivinen kaveri, Juho Nousiainen, hänen edustamansa yrityksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.hyve.fi.

 


Pilatesrulla on varsin tehokas apu, jos haluaa löytää esim. alaraajojen kipupisteitä.

Valitettavasti näissä fysiikkaharjoitteissa on se huono puoli, että niitä pitäisi toistaa useampana päivänä peräkkäin, jolloin lukuisat liikkeet jäisivät mieleen tai sitten näistä olisi oltava videomateriaalia, josta voisi kerrata luennolla esitetyt liikkeet.

Otsikon mukainen "palautuminen" jäi hieman hämärän peittoon.

Illan kruunasi erittäin maistuva päivällinen hyvässä seurassa.

Sunnuntai 12.4.2015


Aamun aloitimme suunnittelemalla ryhmätyönä ideaalisen valmennusohjelman. Käytännössä siis meillä oli vapaasti valittavana aikaikkuna, resurssit ja välineet.

Tämä oli varsin hedelmällinen tehtävä lähestyessämme kokonaisvaltaista valmentautumista.

Esimerkki

 • Tutustuminen
  Taustat ihmisestä, koirasta, yhteistyöstä, lajiosaamisesta, muista taidoista, arvoista, tavoitteista, unelmista, resursseista, henkilökemia, liittyminen, tavoitteen määrittäminen
 • Lähtötason määrittäminen
  Osaamisen, kunnon, mentaaliasioiden, jne. testaaminen ja keskustelu tuloksista, mitä kehitetään, mikä on realistista, mikä kriittistä tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kauden suunnittelu
  Jaetaan kehitysasiat kauteen, mitä tehdään, missä vaiheessa, miten tehdään, jaksotus.
 • Tasapainotus
  Miten muu elämä vaikuttaa asioihin, panostuksiin lajiin, perhetilanne, taloudellinen tilanne, oma terveys, työt, harrastukset
 • Toteutetaan suunnitelmaa
  Ihmisen fysiikan treenaaminen – itsenäisesti, osana valmennusta
  koiran fysiikan treenaaminen – itsenäisesti, valmennuksessa seuranta
  Lajitaitojen kehittäminen – itsenäisesti, osana valmennusta
  Estevarmuus, ohjausvarmuus, radanluku, asioiden yhdistäminen, nopeuden mittaaminen koiralla ja ohjaajalla
  Mentaaliasioiden ottaminen osaksi harjoituksia
  Välitestaus/analyysi osaamisen kehittymisestä, keskustelu yhdessä valmennettavan kanssa
  Valmentaja tarkistaa kauden ohjelman tilannetta
 • Viritetään kilpailuihin
  Lajiosaamisen, fyysisen kunnon ja mentaaliasioiden asioiden kokoaminen yhteen
 • Suoritukset
  Valmennettava tekee työnsä -> raportointi valmentajalle
 • Tulokset

SAGIn koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen


Iltapäivällä tutustuimme liittokouluttajan tehtäväkenttään ja vastuisiin.Liittokouluttaja:
 • Kennelliiton jäsen
 • SAGIn lisenssi
 • Läpäissyt valmentajakurssin
 • Hakijalla puolto tehtävään
 • - Samana vuonna valmentajakurssin vetäjältä
 • - Oikeuksia uusittaessa lisenssiyhdistykseltä
 • Sitoutuu SAGIn arvoihin ja sääntöihin
 • Lajituntemus, suullinen ja kirjallinen esityskyky, itsensä kehittäminen
Liittokouluttajalla on suuri vastuu lajin kehittäjänä, koska hän alueellisesti tietää oman infrastruktuurinsa erityispiirteet ja hänellä on seuratasolla ehkä kaikkein kokonaisvaltaisin osaaminen alan kehittämiseen ja koulutukseen

Aivan viimeiseksi haluaisin kiittää...

Mutta enne sitä kävimme katsauksen aivan kurssin alussa esitettyihin kurssin tavoitteisiin:

 • Kouluttaa lajin lisää 2-tason valmentajia ja lisää liittokouluttajan tehtävistä kiinnostuneita
 • Kehittää SAGIn koulutus- ja valmennusjärjestelmää
 • Kehittää agilityyn sopivaa valmentaja- ja valmennuskulttuuria
 • Kurssilaisten avulla luoda seuroille apuvälineitä koirakon valmentamista pentuajasta huippukoirakoksi
 • Kurssilaisten avulla luoda seuroille apuvälineitä nuoren potentiaalisen koirakon valmentamista
Aika näyttää, toteutuvatko kaikki tavoitteet, mutta jo tässä vaiheessa näyttää tosi hyvältä.

No comments:

Post a Comment